Từ thiện định kỳ tại BV Ung bướu TP HCM ngày 22/12/2018

Sữa Nghệ Hera tổ chức hoạt động cộng đồng tại BV Ung bướu TP HCM ngày 22/12/2018.

Tổng số tiền ủng hộ: 33.900.000 đ