Trải nghiệm sản phẩm tại Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc 16/12

Sampling trải nghiệm sản phẩm tại Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc

Thời gian: 16/12/2018

Địa điểm: Nhà thuốc GPP số 5 – Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc