Sữa Nghệ Hera đón nhận giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khoẻ cộng đồng” năm 2019

Ngày 19/01/2019, Sagofood và Sữa Nghệ Hera vinh dự đón nhận giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khoẻ cộng đồng” 2019 của Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam.