Sampling trải nghiệm sản phẩm tại Bình Xuyên – Vĩnh Phúc ngày 06/01/2019

Sampling trải nghiệm sản phẩm tại Bình Xuyên – Vĩnh Phúc ngày 06/01/2019.
Cám ơn quý khách hàng đã dành thời gian trải nghiệm sản phẩm Sữa Nghệ Hera. Xin chúc NPP Sữa Nghệ Hera chi nhánh Vĩnh Phúc ngày càng phát triển.