Sampling tại chợ Đọ, TP Bắc Ninh ngày 13/01/2019

Sampling tại chợ Đọ – Thành phố Bắc Ninh ngày 13/01/2019

Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tham gia trải nghiệm sản phẩm.