Sampling tại Bình Phước sáng 24/12/2018

Kính chào quý khách hàng.

Nhãn hàng Sữa Nghệ Hera có chương trình Sampling trải nghiệm sản phẩm tại tỉnh Bình Phước sáng 24/12/2018
Kính mời quý khách hàng tới trải nghiệm sản phẩm tại Bình Phước.