Sampling Hải Dương ngày 06/01

Sampling Hải Dương ngày 06/01

Công ty xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các khách hàng buổi sáng hôm nay đã dành thời gian tham gia chương trình trải nghiệm dùng thử SỮA NGHỆ HERA tại Hải Dương.