Sampling chợ Bà Điểm, huyện Hóc Môn ngày 21/11

Sampling chợ Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP HCM ngày 21/11/2018

Kính mời Quý khách hàng tới trải nghiệm sản phẩm.