Gala cuối năm nhãn hàng Sữa Nghệ Hera ngày 20/01/2019

Ngày 20/01/2019, Gala cuối năm nhãn hàng Sữa Nghệ Hera tại TP HCM

Sagofood xin cảm ơn những nỗ lực, những cống hiến của các bạn đã dành cho Sagofood, dành cho Sữa Nghệ Hera trong suốt một năm qua.

Ảnh: Sagofood