1000 Feedback Sữa Nghệ Hera

1000 Feedback về sản phẩm Sữa Nghệ Hera


Ms. Bích – Ms Hào 24 buổi


Ms. Lan 24 tuổi


Diễn viên Thuý Nga


Ms. Thanh Mỹ 29 tuổi

Slide Feedback sau khi sử dụng sữa nghệ Hera

(Trượt sang trái hoặc phải để xem Album)

  • feedback sua nghe hera