Bác sĩ Doãn Doanh chia sẻ tại Gala tất niên Sữa Nghệ Hera

Bác sĩ Doãn Doanh chia sẻ tại Gala tất niên Sữa Nghệ Hera về sản phẩm Sữa Nghệ Hera. Và sau thời gian nghiên cứu và tìm hiểu về sản phẩm. Bác sĩ Doãn Doanh đã được thuyết phục hoàn toàn. Sữa Nghệ Hera – Một sản phẩm chất lượng cao để có thể hợp tác lâu dài.